Fokus

ABA-FF

Vi är länken mellan föräldrar och skolan och brinner för att våra elever ska ha en trygg och stimulerande skolmiljö!

Facebook

Följ oss på Facebook för att få bra och lättillgänglig information!

Medlemmar

Stöd Abrahamsbergs föräldraförening och bli medlem. Betala in 100 SEK per familj och läsår. Swish 123 275 94 47 eller PlusGiro 59 21 04-4. Ange fullständigt namn på förälder och barn samt ange årskurs.

Klassombud

Varje klass har en till två utsedda klassombud. Dessa arbetar för att hålla ihop klassen och sprida information till övriga föräldrar. De tar även med sig frågor från föräldrarna till klassombudsmötena.

Om Föreningen

Abrahamsbergsskolans Föräldraförening verkar för ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola. Det gör vi bland annat genom att fungera som en länk mellan föräldrar och skolledning, och genom att föra vidare frågor, förslag och information.
Samarbete

Vi arrangerar till exempel klassombudsmöten, föreläsningar, föräldravandringar och ger bidrag till verksamheter som kommer eleverna till godo. Det kan handla om fritids- och rastverksamheten, stipendier och priser, elevaktiviteter och liknande. Vi engagerar oss också i frågor som är viktiga för våra elever och som påverkar deras skolmiljö och vardag. Det görs med hjälp av i varje klass valda klassombud, genom föreningens arbetsgrupper och genom styrelsens arbete.

Styrelsen

Uploaded image

Axel Tchimanga

Ordförande
Uploaded image

Carina Orelid

Vice Ordförande
Uploaded image

Olof lång

Sekreterare
Uploaded image

Patrik Brucker

Kassör
Uploaded image

Ulrika Melin

Ledamot
Uploaded image

VAKANS

Ledamot

Du behövs! Vi letar efter fler aktiva medlemmar till styrelsen och arbetsgrupper. Tveka inte att höra av dig!

Kontakta Oss

Har du frågor, synpunkter eller vill du engagera dig i föreningens arbete? Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!