Kallelse till årsmötet 28 mars kl 18.30 på Dragontorpet

Hej alla föräldrar på Abrahamsbergsskolan! Nu är det dags för årsmötet till Abrahamsbergsskolans Föräldraförening. Datumet är spikat till den 28 mars kl 18.30 på Dragontorpet. Bifogat finns en kallelse med preliminär agenda. Om ni önskar ta upp något övrigt under kvällen är ni välkomna att meddela detta med vändande post senast fem dagar innan årsmötet,[…]