Val av klassombud och vakanta positioner i styrelsen

Nu när höstterminen är igång på allvar brukar det talas om val av klassombud i samband med första föräldramötet. Den som är klassombud får lite extra inblick i styrelsens och skolledningens arbete och kan på så sätt se till att klassens åsikter lyfts fram. Kontakta Föräldraföreningen om du undrar vem som är ditt klassombud. Medlemsavgiften i år är[…]