Val av klassombud och vakanta positioner i styrelsen

Nu när höstterminen är igång på allvar brukar det talas om val av klassombud i samband med första föräldramötet. Den som är klassombud får lite extra inblick i styrelsens och skolledningens arbete och kan på så sätt se till att klassens åsikter lyfts fram. Kontakta Föräldraföreningen om du undrar vem som är ditt klassombud. Medlemsavgiften i år är[…]

Kallelse till årsmötet 28 mars kl 18.30 på Dragontorpet

Hej alla föräldrar på Abrahamsbergsskolan! Nu är det dags för årsmötet till Abrahamsbergsskolans Föräldraförening. Datumet är spikat till den 28 mars kl 18.30 på Dragontorpet. Bifogat finns en kallelse med preliminär agenda. Om ni önskar ta upp något övrigt under kvällen är ni välkomna att meddela detta med vändande post senast fem dagar innan årsmötet,[…]